มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์-สาขา

สาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6

Tue, 13/02/2018 - 21:38

สาขาบริหารธุรกิจ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ,การจัดการ,การโรงแรมและการท่องเที่ยงและหลักสูตรการบัญชี เข้าร่วมแข่งขันโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 

ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษารางวัล