มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

#ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาsmileylaugh

ในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9มทร.ครั้งที่ 9

ซึ่งทางตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม

ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 (ดังภาพ)