มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6

สาขาบริหารธุรกิจ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ,การจัดการ,การโรงแรมและการท่องเที่ยงและหลักสูตรการบัญชี เข้าร่วมแข่งขันโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM เรื่องการจัดทำหลักสูตร